contact.png

ייפוי כוח מתמשך הוא מתן אישור של אדם שמלאו לו 18 לאדם אחר לקבל עבורו החלטות כספיות, בריאותיות וכל החלטה חשובה אחרת. בשביל שייפוי הכוח יהיה תקף יש לפנות לעורך דין מומחה לתחום שקיבל אישור מיוחד מהאפוטרופוס הכללי לאשר ייפוי כוח מתמשכים. עורך הדין צריך להיות ללא אינטרס בעניין הייפוי הקשור לאנשים להם הוא מאשר אותו. 

לקבלת ליווי ותמיכה בכל הליך ייפוי כח מתמשך ניתן להיכנס לאתר https://www.for-life.co.il ולהתייעץ עם המומחים בתחום הנ"ל.

ייפוי כוח מסוג זה הוא ייפוי כוח מיוחד ולכן לא כל עורך דין יכול לערוך אותו. ייפוי כוח זה מתאים לאנשים שרוצים שיהיה מי שידאג להם שהם יהיו מבוגרים ולא כשירים לקבל החלטות. ייפוי זה מתאים גם לאנשים שחולים במחלה סופנית או מחלה קשה ורוצים לבחור מי יקבל החלטות בעניינים הרפואיים והכספיים שלהם כאשר הם כבר לא יהיו מסוגלים לכך.  

ייפוי כוח מתמשך – יתרונות

לייפוי כוח מתמשך יש הרבה מאוד יתרונות. היתרונות הברורים של ייפוי כוח זה יכולים להעניק לנו תחושה של שלווה וביטחון. היתרונות שלו הם:

הוא יכול לאפשר לנו להיות בטוחים שיהיה מי שידאג לנו

הוא יכול להבטיח את העתיד הכלכלי שלנו

הוא יכול להבטיח את עתיד הבריאות שלנו

הוא יכול לתת לנו ביטחון אישי

בסופו של דבר כאשר אנחנו חותמים על ייפוי כוח מתמשך אנחנו צריכים לבחור מי יהיה מיופה הכוח שלנו. את ייפוי הכוח שלנו אנחנו יכולים להחליט לתת לאדם אחד או יותר. אנחנו יכולים לבחור גם שיהיה לנו מיופה כוח חלופי למקרה שמיופה הכוח המקורי שבחרנו לא יהיה מעוניין בתפקיד או לא יהיה מסוגל למלא אותו (למשל בגלל סיבות רפואיות).

ייפוי כוח מתמשך  – האם זה כדאי ומשתלם?

ייפוי כוח מתמשך כדאי ומשתלם מאוד. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו מיופה כוח מתמשך אז אנחנו צריכים לפנות לעורך דין שזהו תחום המומחיות שלו ושיש לו אישור לעשות זאת. לא כל עורך דין יכול לערוך הסכם של ייפוי כוח מתמשך וחשוב שנהיה מודעים לכך. את ההסכם עצמו אפשר לערוך באופן דיגיטלי או וירטואלי.

בסופו של דבר הבחירה לבחור מיופה כוח מתמשך יכולה להבטיח לנו רוגע וביטחון במקרי חירום שקורים לנו בחיים. למיופה הכוח יהיה כוח להחליט החלטות רפואיות בעניינו וגם החלטות כלכליות בנוגע לחשבון הבנק שלנו. חשוב לבחור מיופה אמין ומקצועי שאנחנו סומכים עליו ויכולים להרגיש שהוא ידאג לאינטרס האישי שלנו. כך נוכל להיות רגועים שהאינטרס האישי שלנו ישמר גם כאשר אנחנו לא נוכל לשמור עליו בעצמנו.